Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά

Yeth: Ελληνικά

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1997, 2003.